Vanhuuseläkeikä ja työkyvyttömyyseläke

Vanhuuseläkeikää koskevilla muutoksilla on vähäisiä heijastusvaikutuksia työkyvyttömyyseläkkeisiin, vaikka työeläkeuudistus ei varsinaisesti vaikuta työkyvyttömyyseläkkeisiin millään tavalla.

Työkyvyttömyyseläkkeessä otetaan yleensä huomioon myös ns. tuleva aika eli aika eläketapahtumavuoden alusta lukien vanhuuseläkeikään. Vanhuuseläkeikä nousee asteittain, jolloin myös tulevan ajan eläkkeen merkitys kasvaa, vaikka karttuma sinänsä säilyy ennallaan (1,5 %).

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi vanhuuseläkeiässä. Vanhuuseläkeikä määräytyy tässä asiassa niiden säännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa työkyvyttömyyseläkettä myönnettäessä.

  • Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen vuotta 2006, muuttuu eläke vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iän täytyttyä ja sen jälkeen myönnettyjen eläkkeiden osalta 63 vuoden iästä lukien.
  • Jos työkyvyttömyys alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen, tulee työkyvyttömyyseläke muuttumaan vanhuuseläkkeeksi oman ikäluokan mukaisessa vanhuuseläkeiässä.

Eläkkeensaaja saa työkyvyttömyyseläkkeen aikana karttuneen uuden eläkkeen maksuun siinä yhteydessä, kun eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi ilman hakemusta, mutta eläkkeen rinnalla karttunut uusi eläke myönnetään vain hakemuksesta.

Päivitetty 17.10.2016