Vakuuttaminen

Vakuutuksen alkaminen
MYEL-vakuutuksen voi lainmuutoksen jälkeenkin saada vasta 18 vuoden iän täyttämisestä lukien.

MYEL-vakuutusta ei voi saada ennen 18 vuoden ikää edes vapaaehtoisesti. Sen sijaan MATA-vakuutus voidaan edelleen myöntää 18 vuoden ikää nuoremmalle yrittäjälle tai perheenjäsenelle, joka muutoin kuin ikänsä puolesta täyttää vakuuttamisen edellytykset.

Vakuutuksen päättyminen
Ennen uudistusta MYEL-vakuutus päättyy sen kuukauden lopussa, jona vakuutettu täyttää 68 vuotta. Myös muuta työeläkettä on voinut kartuttaa enintään 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka.

Työeläkeuudistuksen yhtenä tavoitteena on työurien pidentäminen. Tämän vuoksi MYEL-vakuutus voi jatkossa olla voimassa, samoin kuin myös muuta työeläkettä voi kartuttaa, nykyistä pidempään. MYEL-vakuutuksen voimassaolon ja eläkkeen karttumisen päättyminen määräytyy syntymävuoden mukaan seuraavasti:

SyntymävuosiVakuutuksen päättyminen
1957 tai aikaisempi68 v
1958–196169 v
1962–196470 v
1965 tai myöhempiEi määritelty vielä
Päivitetty 12.10.2016