Työuraeläke

7yökyvyttömyyseläke ja sen saamisen edellytykset säilyvät ennallaan. Työeläkeuudistuksen voimaantulon jälkeen työkyvyttömyyseläkkeen voi saada myös työuraeläkkeenä.

Työuraeläke voidaan myöntää 63 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka on tehnyt vähintään 38 vuotta - säännöksen sanamuodon mukaisesti - rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työtä. Laissa on lueteltu erikseen tekijöitä, joista ainakin yhden tulee täyttyä, jotta työskentelyn voidaan katsoa olleen rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa. Maatalousyrittäjillä arviointi tehdään samoin perustein, mutta lisätekijänä otetaan huomioon jatkuva ympärivuorokautinen kuormittava sidonnaisuus tuotantoeläimiin.

Työuraeläkkeen saaminen edellyttää, että työskentely on jatkunut eläkkeen alkamiseen asti tai ainakin lähelle sitä (päättynyt enintään vuotta aikaisemmin). Eläkkeen maksaminen edellyttää, että ansiot jäävät ja pysyvät alle sen rajan, joka koskee kaikkia työkyvyttömyyseläkkeensaajia yleisesti (737,45 e/kk vuoden 2017 tasossa ilmaistuna).

Työuraeläkkeen määrä vastaa pääsääntöisesti työkyvyttömyyseläkkeen määrää. Karttunut eläke otetaan huomioon eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun asti ja eläke myönnetään ilman tulevan ajan osuutta.

Vuosi 2017 on työeläkeuudistuksen ensimmäinen voimassaolovuosi ja vanhuuseläkeikä on silloin 63 vuotta (1954 syntyneet). Näin ollen ensimmäiset työuraeläkkeet tulevat myönnettäväksi vasta vuonna 2018 niille, jotka ovat syntyneet vuonna 1955. Heillekin työuraeläke myönnetään enintään vain kolmen kuukauden ajalle, koska työuraeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi oman ikäluokan mukaisessa vanhuuseläkeiässä (1955 syntyneillä 63 v 3 kk).

Päivitetty 07.02.2017