Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Eläkeuudistuksen myötä on mahdollista jäädä vanhuuseläkkeelle ennen oman ikäluokan mukaista vanhuuseläkeikää.

Ennen omaa eläkeikää vanhuuseläkkeestä voi saada maksuun neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %). Niin ikään on mahdollista ottaa eläkkeestä ensin 25 % ja myöhemmin toinen 25 %, mutta yhteensä siis enintään 50 %. 25 % tai 50 %  lasketaan siitä eläkkeestä, joka hakijalle on ehtinyt karttua eläkkeen alkamista edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.

Osittain varhennetun vanhuuseläkkeen voi saada aikaisintaan 61 vuoden iän täyttämisestä lukien ja sen voi ottaa milloin tahansa oman ikäluokan mukaisen vanhuuseläkeiän täyttämiseen saakka. Eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys, joka on 0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohden oman ikäluokan mukaisesta vanhuuseläkeiästä laskettuna (vähennys vuodessa 4,8 %). Varhennusvähennys säilyy tässä eläkkeenosassa koko ajan, myös oman ikäluokan mukaisen vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä työnteon jatkumista tai työpanoksen vähentämistä. Työskentelyä voi jatkaa tai olla jatkamatta tai sen määrä voi muuttua ilman, että sillä on mitään vaikutusta eläkkeen myöntämiseen tai sen maksamiseen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa myös lykättynä, kun oman ikäluokan mukainen vanhuuseläkeikä on täyttynyt.

Päivitetty 02.11.2016