Osa-aikaeläke päättyi

Osa-aikaeläke omana eläkemuotona lakkasi vuoden 2017 alusta lukien.

Myönnettyjen osa-aikaeläkkeiden maksaminen jatkuu ennallaan niin pitkään kuin eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät. MYEL-toiminnan on jatkuttava puolitettuna tai työpanoksen on pysyttävä muuten osa-aikatyön rajoissa ja tilanteen muuttuessa osa-aikaeläkkeen määrä voidaan laskea uudelleen samoin säännöin kuin aikaisemmin. Jos osa-aikaeläkkeen maksaminen keskeytyy yli kuuden kuukauden ajalle, ei keskeytynyttä osa-aikaeläkettä voi kuitenkaan saada enää uudelleen maksuun.

Päivitetty 13.02.2017