Luopumistuki

Luopumistukijärjestelmä säilyi olennaisilta osiltaan muuttumattomana työeläkeuudistuksen yhteydessä sen vuoksi, että järjestelmä on päättymässä vuoden 2018 lopussa.

Luopumistuen perusmäärä muuttuu jatkossakin vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä, vaikka luopumistuki olisi myönnetty työeläkeuudistuksen voimaantulon jälkeen. Työeläkeuudistus vaikuttaa sen sijaan niihin muihin eläkkeisiin, joita luopumistuen saaja on mahdollisesti ansainnut MYELin rinnalla.

Päivitetty 07.02.2017