Eläkkeen karttuminen

Ennen uudistusta eläkettä karttui MYEL-työtulosta ja muista ansioista iän mukaisesti. Karttuma muuttui iän mukana niin, että se oli 53 vuoden iän täyttämiseen asti 1,5 %, sen jälkeen 1,9 % ja 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen 4,5 % MYEL-työtulosta tai muusta eläkkeeseen oikeuttavasta ansiosta.

Uudistuksen myötä karttumaa koskevat säännökset muuttuivat niin, että eläkettä karttuu aina 1,5 % MYEL-työtulosta tai muusta ansiosta iästä riippumatta. Lain voimaantulovaiheeseen liittyy siirtymäsäännös, jonka mukaan vuosina 2017–2025 eläkettä karttuu 53 vuoden iän täyttämisestä lukien 63 vuoden iän täyttämiseen asti 1,7 % (ei siis 1,5 %). MYEL-vakuutusmaksu peritään korotetun karttuman ajalta 1,5 prosenttiyksiköllä korotettuna.

Uusien säännösten mukaisia karttumia sovelletaan 1.1.2017 alkaen. Jos eläkettä on karttunut ennen vuotta 2017, lasketaan eläke tältä ajalta korotetun karttuman mukaan eli ennen uudistusta voimassaolevien säännösten mukaisesti (korotettuna 1,9 tai 4,5 %), vaikka eläke alkaisi uudistuksen jälkeen.

Sekä nykyisten että uudistuksen mukaisten säännösten mukaan eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu aina eläkettä 1,5 %.

Päivitetty 07.02.2017