Työeläkeuudistuksen taustaa

Työeläkeuudistuksen lait vahvistettiin tammikuussa 2016 ja uudistus astui voimaan vuoden 2017 alusta. Työeläkeuudistuksen osana myös maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL) muuttui.

Miksi uudistus tehtiin?
Ihmiset elävät yhä pidempään ja saman kehityksen uskotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Julkisen talouden tilanne ja väestön reipas ikääntyminen edellyttävät työurien pidentämistä ja työeläkemaksujen riittävyyden tarkastelua.

Eläkkeellesiirtymisiän nostaminen tulevina vuosikymmeninä on uudistuksen peruskivi. Eläkejärjestelmän perusajatuksena uudistuksen jälkeenkin on, että työssä jatkamalla kartutat itsellesi suuremman eläkkeen.

Uudistuksen tavoitteet ovat:

  • työurien pidentäminen
  • eläkejärjestelmän vakaa rahoitus
  • eläkkeiden riittävän tason turvaaminen.

Mikä muuttuu?

  • Eläkeikä nousee asteittain 65 vuoteen (nousu 3 kk/ikäluokka).
  • Eläkeikä sidotaan keskimääräisen eliniän odotteen muutokseen vuodesta 2027 alkaen.
  • Eläkettä karttuu jatkossa 1,5 %.
  • Osa-aikaeläke poistui ja sen tilalle tuli osittainen vanhuuseläke (OVE).

Ketä uudistus koskee?

  • Eläkeiän osalta uudistus koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.
  • Eläkkeen karttumisessa uudistukset koskevat vuoden 2017 alusta ja sen jälkeen tehtävää työtä.

Jos olet jäänyt eläkkeelle jo ennen vuotta 2017, muutokset eivät koske sinua. Jos olet syntynet 1954 tai sitä aikaisemmin, uudistus ei koske eläkeikääsi. Sen sijaan eläkkeiden karttumisen muutokset vuoden 2017 alusta koskevat myös sinua.

Päivitetty 07.02.2017