Kasvata eläkettäsi

MYEL on enemmän kuin eläke
Maatalousyrittäjän eläkevakuutus tarjoaa sinulle enemmän kuin pelkän vanhuuseläkkeen. MYEL-järjestelmän kautta maksetaan työkyvyttömyyseläkkeet, perhe-eläkkeet ja ryhmähenkivakuutuskorvaukset. MYEL on siis kattavampi kuin vapaaehtoiset eläkevakuutukset.

Pidä työtulosi ajan tasalla
Tärkeintä on, että MYEL-työtulosi taso vastaa todellisuutta. Muista myös maatilan liitännäistoiminnot valitessasi työtuloa.

Yrittäjätoiminnan alusta lähtien oikein mitoitettu työtulo takaa työpanoksen mukaisen eläkkeen. Vasta viimeisten työvuosien aikana tehdyt työtulon korotukset eivät ehdi juurikaan vaikuttaa eläkkeen määrään. Toimi ajoissa!

MYEL-työtulon perusteella lasketaan eläke-etuuksien lisäksi vanhempainpäivärahat, tapaturmapäivärahat sekä kuntoutus- ja sairauspäivärahat.

Työuran jatkaminen kartuttaa eläkettä
Työeläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Sen myötä alin vanhuuseläkeikä nousee asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen.

Vanhuuseläkkeelle ei tarvitse jäädä vielä alimmassa vanhuuseläkeiässä. Eläkkeeseen lisätään lykkäyskorotus 0,4 %/kk, jos jäät eläkkeelle oman ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää myöhemmin.

Voit kartuttaa lisää eläkettä myös työskentelemällä pitempään. Uuden eläkkeen kartuttaminen on mahdollista myös sen jälkeen, kun vanhuuseläke on alkanut. Eläkettä voi kartuttaa syntymävuodesta riippuen 68, 69 tai 70 vuoden iän täyttämiseen asti. Yli 63-vuotiaana tehdystä työstä karttuu eläkettä aina 1,5 %.

Työeläkeuudistus toi myös mahdollisuuden saada osa vanhuuseläkkeestä jo ennen oman ikäluokan mukaisen alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä. Voit saada osittaisena vanhuuseläkkeenä joko neljänneksen tai puolet karttuneesta eläkkeestä jo 61 vuoden iän täytettyäsi. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen tulee kuitenkin 0,4 %:n suuruinen varhennusvähennys jokaiselta varhennuskuukaudelta oman ikäluokkasi mukaisesta vanhuuseläkeiästä laskettuna.

Ota yhteyttä
Melan asiakaspalvelu ja asiamiehet auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa. Asiakaspalvelun numero on 029 435 2650 ja Mela-asiamiehet tavoitat numerosta 029 435 11. Asiamiesten yhteystiedot löytyvät myös internetsivuiltamme.

Päivitetty 09.10.2018