Elinaikakerroin

Eläkkeen määrä sopeutetaan elinaikakertoimella elinajanodotteen muutokseen. Elinaikakerrointa on sovellettu vuodesta 2010 alkaen ja se koskee vuonna 1948 ja myöhemmin syntyneitä. Jokaisella ikäluokalla on oma elinaikakertoimensa ja se määritetään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä.

Työeläkeotteella ilmoitetussa karttuneen eläkkeen määrässä ja vanhuuseläkearviossa on huomioitu elinaikakertoimen vaikutus. Elinaikakertoimena käytetään kyseiselle ikäluokalle vahvistettua tai arvioitua vanhuuseläkkeen elinaikakerrointa.

Elinaikakertoimen vaikutuksiin voi varautua
Elinaikakertoimen kuukausieläkettä leikkaavan vaikutuksen voi kompensoida työskentelemällä tavoite-eläkeikään asti. Silloin olet kerryttänyt itsellesi yhtä suuren eläkkeen kuin se olisi ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä alimmassa vanhuuseläkeiässäsi.

Esimerkki
Vuonna 1960 syntyneen henkilön alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta 6 kuukautta. Elinaikakerroin leikkaa hänen eläkkeestään noin 6,5 prosenttia. Tämä kompensoituu, kun hän työskentelee 18 kuukautta pidempään tavoite-eläkeikäänsä asti.

Eläketurvakeskuksen ennustus elinaikakertoimen vaikutuksesta

SyntymävuosiElinaikakerroin leikkaa
kuukausieläkettä
Leikkaus kompensoituu
xx kk:n jatkotyöskentelyllä
1955- 3,7 %10 kk
1960- 6,5 %18 kk
1965- 8,5 %24 kk
1970- 9,5 %27 kk
1975- 10,4 %29 kk
1980- 11,2 %32 kk
Päivitetty 12.10.2017