Työeläkeote

Paperinen työeläkeote postitetaan MYEL-vakuutetuille kolmen vuoden välein. Vuonna 2018 otteen saavat syys-joulukuussa syntyneet yrittäjät. Vuonna 1959 ja sitä ennen syntyneet saavat otteen kotiin joka vuosi. Mela postittaa otteet lokakuussa. Voit milloin tahansa käydä katsomassa työeläkeotteen sähköisesti Melan sähköisissä asiointipalveluissa. Sähköiseen asiointiin tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset.

Työeläkeote kertoo, paljonko sinulle on kertynyt työeläkettä yrittäjyys- ja maatalousyrittäjyysjaksoista sekä yksityisen ja julkisen alan työsuhteista.

Melan asiakkaista eläkkeensaajat ja luopumistuella olevat eivät saa työeläkeotetta.

Tarkista työeläkeote huolella
Tuleva eläkkeesi perustuu työeläkeotteen tietoihin, joten tarkista ote huolella. Jos otteelta puuttuu joitain yksityisen tai julkisen alan työsuhteita, ilmoita niistä otteen lähettäneelle työeläkeyhtiölle.

Lisätietoa osoitteessa Työeläke.fi
Työeläkevakuuttajien ylläpitämässä Työeläke.fi-palvelussa löytyy lisätietoa työeläkeotteesta ja muistakin työeläkeasioista.

Lisätietoja työeläkeotteesta voit kysyä Melasta sähköpostitse, vakuutus(at)mela.fi, tai puhelimitse numerosta 029 435 2692.

Lue työeläkeote huolella, sillä siitä riippuu tuleva eläkkeesi!

Päivitetty 09.10.2018