Korvauksen määrä

Korvaus maksetaan kertakorvauksena. Se muodostuu perussummasta, lapsikorotuksista ja tapaturmakorotuksesta. Korvausmäärät vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö. Summat ovat samat sekä maatalousyrittäjille että työntekijöille. Perussumman suuruuteen vaikuttaa edunjättäjän ikä kuolinhetkellä.

Ryhmähenkivakuutuksen perussummat

Vakuutetun ikä
kuolinhetkellä
Perussumma v. 2017 euroaPerussumma v. 2018 euroa 
–4916 43016 550 
5015 35015 460 
5114 26014 360 
5213 13013 230 
5312 05012 140 
5410 99011 070 
559 8909 960 
568 8008 870 
577 7707 830 
586 6206 670 
595 5405 580 
60–4 5704 610 

Lapsikorotus
Lapsikorotus on 7 460 euroa lasta kohden vuonna 2018 (7 400 euroa v. 2017).

Tapaturmainen kuolema
Jos kuolema oli tapaturmainen, korotetaan sekä perussummaa että lapsikorotusta 50 prosentilla. Leskelle maksetaan perussumma ja tapaturmakorotus ja lapsille lapsikorotus tapaturmakorotuksineen. Jos edunsaajina on vain lapsia, jaetaan korvaus korotuksineen tasan heidän kesken.

Päivitetty 05.01.2018