Korvauksen määrä

Korvaus maksetaan kertakorvauksena. Se muodostuu perussummasta, lapsikorotuksista ja tapaturmakorotuksesta. Korvausmäärät vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö. Summat ovat samat sekä maatalousyrittäjille että työntekijöille. Perussumman suuruuteen vaikuttaa edunjättäjän ikä kuolinhetkellä.

Ryhmähenkivakuutuksen perussummat

Vakuutetun ikä
kuolinhetkellä
Perussumma v. 2018 euroaPerussumma v. 2019 euroa 
–4916 55016 720 
5015 46015 620 
5114 36014 510 
5213 23013 370 
5312 14012 270 
5411 07011 190 
559 96010 060 
568 8708 960 
577 8307 910 
586 6706 740 
595 5805 640 
60–4 6104 660 

Lapsikorotus
Lapsikorotus on 7 540 euroa lasta kohden vuonna 2019 (7 460 euroa v. 2018).

Tapaturmainen kuolema
Jos kuolema oli tapaturmainen, korotetaan sekä perussummaa että lapsikorotusta 50 prosentilla. Leskelle maksetaan perussumma ja tapaturmakorotus ja lapsille lapsikorotus tapaturmakorotuksineen. Jos edunsaajina on vain lapsia, jaetaan korvaus korotuksineen tasan heidän kesken.

Päivitetty 27.12.2018