Korvauksen määrä

Korvaus maksetaan kertakorvauksena. Se muodostuu perussummasta, lapsikorotuksista ja tapaturmakorotuksesta. Korvausmäärät vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö. Summat ovat samat sekä maatalousyrittäjille että työntekijöille. Perussumman suuruuteen vaikuttaa edunjättäjän ikä kuolinhetkellä.

Ryhmähenkivakuutuksen perussummat vuosina 2016 ja 2017

Vakuutetun ikä
kuolinhetkellä
Perussumma
euroa
–4916 430
5015 350
5114 260
5213 130
5312 050
5410 990
559 890
568 800
577 770
586 620
595 540
60–4 570

Lapsikorotus
Lapsikorotus on 7 400 euroa lasta kohden.

Tapaturmainen kuolema
Jos kuolema oli tapaturmainen, korotetaan sekä perussummaa että lapsikorotusta 50 prosentilla. Leskelle maksetaan perussumma ja tapaturmakorotus ja lapsille lapsikorotus tapaturmakorotuksineen. Jos edunsaajina on vain lapsia, jaetaan korvaus korotuksineen tasan heidän kesken.

Päivitetty 02.01.2017