Kenen jälkeen maksetaan

Omaisilla on oikeus korvaukseen sellaisen henkilön kuoleman jälkeen, jolla oli kuollessaan voimassa pakollinen MYEL-vakuutus tai sen päättymisestä ei ole ehtinyt kulua kolmea vuotta. Jos edunjättäjän vakuutus on päättynyt täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, oikeus korvaukseen säilyy viisi vuotta.

Korvausta ei kuitenkaan makseta,

  • Jos edunjättäjä oli ennen kuolemaansa siirtynyt MYELin mukaiselle vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle.
  • Jos edunjättäjä on kuollut sen kalenterikuukauden jälkeen, jona hän on täyttänyt 68 vuotta.
  • Jos korvaus maksetaan edunjättäjän työ- tai virkasuhteeseen perustuneesta ryhmähenkivakuutuksesta eli korvaus maksetaan vain yhdestä järjestelmästä.
Päivitetty 30.12.2015