Kenelle korvaus maksetaan

Korvaus maksetaan vakuutetun puolisolle, rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle ja vakuutetun alle 22-vuotiaille lapsille.

Avopuolisolla on oikeus korvaukseen, jos hän asui vakuutetun kanssa yhteistaloudessa ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Avopuolison MYEL-vakuutus rinnastetaan sopimukseen keskinäisestä elatuksesta.

Korvaukseen saattavat olla oikeutettuja omien lasten lisäksi myös aviopuolison lapsi, avopuolison lapsi tai kasvattilapsi.

Päivitetty 09.07.2015