Vapaaehtoinen vakuutus

Vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen voi ottaa viljelijä tai metsänomistaja, jonka tila on pienempi kuin viisi MYEL-hehtaaria tai vuotuinen MYEL-työtulo v. 2019 jää alle 3 900 euron. Kalastajat ja poronhoitajat voivat ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen, jos heidän työtulonsa on alle 3 900 euroa vuodessa (v. 2019).

Myös perheenjäsen, jonka palkka jää alle 3 900 euron vuodessa (v. 2019) tai palkkaa ei makseta lainkaan, voi ottaa MYEL-vakuutuksen vapaaehtoisesti. Katso tarkemmin perheenjäsenen vakuuttamisesta.

Myös eläkkeen rinnalle
Vanhuuseläkkeellä oleva voi ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen eläkkeen rinnalle, jos hän jatkaa maatalousyrittäjätoimintaansa.

Vakuuttamisen ehdot
Vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen saamisen ehtona on, että yrittäjä tai perheenjäsen tekee työtä yrityksessä säännöllisesti. Yrittäjällä asuinpaikka ei vaikuta vakuuttamiseen, ei myöskään työskentely yrityksen ulkopuolella. Jotta vakuutus voidaan tehdä, työpanoksen arvon pitää olla vähintään 1 950 euroa vuodessa (v. 2019).

Vapaaehtoisen vakuutuksen edut
Vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen edut ovat likimain samat kuin pakollisen vakuutuksen. Vapaaehtoiseen vakuutukseen ei kuitenkaan liity automaattisesti tapaturma- ja ammattitautiturvaa. Vapaaehtoisen vakuutuksen rinnalle voi ottaa vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen niin työ- kuin vapaa-ajallekin.

Ryhmähenkivakuutus liittyy vain pakolliseen vakuutukseen, eikä sitä voi ottaa vapaaehtoisena. Myös maatalousyrittäjän lomituspalveluja saa vain pakollisesti MYEL-vakuutettu.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen
Vapaaehtoinen MYEL-vakuutus tulee voimaan hakemuspäivästä alkaen, ei koskaan takautuvasti. Vakuutus päättyy, jos työskentely yrityksessä päättyy tai vakuuttamisen ehdot eivät muilta osin enää täyty. Vakuutetun pitää ilmoittaa näistä muutoksista Melaan.

Jos vakuutettu haluaa lakkauttaa vakuutuksen, vaikka vakuuttamisen edellytykset ovat edelleen voimassa, hänen on irtisanottava vakuutus. Vakuutus päättyy aikaisintaan sen kuukauden loppuun, jolloin kirjallinen irtisanominen tuli Melaan.

Vakuutusmaksut
Vapaaehtoisen vakuutuksen vakuutusmaksut ovat samat kuin pakollisessa vakuutuksessa. Vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia.

Päivitetty 27.12.2018