Vakuuttaminen

Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan vakuutetaan 18–67-vuotiaat maa- ja metsätaloutta, kalastusta ja poronhoitoa itsenäisesti harjoittavat yrittäjät. Vakuutukseen kuuluvat myös yrittäjän puoliso tai avopuoliso sekä yrittäjien perheenjäsenet. Lisäksi vakuutetaan kuolinpesän osakkaat ja maataloutta yhtymänä harjoittavat.

Milloin vakuutetaan?
Vakuutus on pakollinen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Yrittäjän pitää ottaa vakuutus kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän aloittaa maa- tai metsätalouden, kalastuksen tai porotalouden harjoittamisen.

Sivutoiminen yrittäjä
Maatalousyrittäjä, joka tekee myös palkkatyötä tai jolla on lisäksi muuta yrittäjätoimintaa, vakuutetaan MYELin mukaan, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Eläkettä karttuu samanaikaisesti sekä palkkatyöstä että maatalous- ja muusta yrittäjätyöstä.

Vieras työvoima
Ulkopuolinen palkattu työvoima ei kuulu MYELin piiriin.

Takautuva vakuuttaminen
MYEL-vakuutus vahvistetaan takautuvasti toiminnan aloittamisesta lähtien, kuitenkin enintään kulumassa olevalta ja sitä välittömästi edeltäneeltä kolmelta kalenterivuodelta. Takautuvaan aikaan kohdistuvat vakuutusmaksut Mela voi periä korotettuina.

Ota yhteys Mela-asiamieheen, kun olet hankkinut maa- tai metsätilan tai olet ryhtynyt harjoittamaan kalastusta tai poronhoitoa taikka työskentelet yrityksessä palkkaa saavana perheenjäsenenä.

Päivitetty 02.01.2013