Poronhoidosta

Poronhoitajan työtulo määräytyy lukuporojen, poronhoitotyöpäivien sekä tarhauspäivien mukaan. Työpäiviin lasketaan sekä paliskunnan kirjanpitoon merkityt päivät että kirjanpidon ulkopuolinen työ.

Vuonna 2018 yksi lukuporo antaa vuotuista työtuloa 30,69 euroa ja yksi työpäivä 61,36 euroa.

Porojen tarhauspäiviä ei lueta työpäiviksi sellaisenaan, vaan ne muunnetaan työpäiviksi. Esimerkiksi, jos 30 poroa tarhataan 60 päivää, työtuloon lasketaan 11 työpäivää lisää.

Puolison työtulo
Poroja omistamattoman puolison työtulo määritellään paliskunnassa ja paliskunnan ulkopuolella tehtyjen työpäivien mukaan. Jos puolison työpäivät eivät yllä pakollisen vakuuttamisen rajaan, vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena.

Perheenjäsenen työtulo
Samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen työtulo muodostuu palkan ja luontaisetujen yhteissummasta. Jos palkkaa ei makseta, työtulo määritellään arvioidun työpanoksen perusteella.

Päivitetty 27.12.2017