Liitännäistoiminnasta

Työtulon määrittely liitännäistoiminnasta pohjautuu siitä saatavaan bruttotuloon. Työn arvoksi määritellään noin 20–50 prosenttia arvonlisäverottomasta bruttotulosta.

Esimerkki
Maatalousyrittäjä tekee traktorilla kaivuu- ja lumenauraustöitä. Tästä hän saa bruttotuloa noin 10 000 euroa vuosittain. Tuloa verotetaan maatalouden yhteydessä. Hänelle tulee tästä toiminnasta työtuloa oman arvionsa mukaan 20–50 prosenttia bruttotulosta eli 2 000–5 000 euroa vuodessa.

Päivitetty 06.06.2014