Kalastuksesta

Kalastajan työtuloksi vahvistetaan se tulo, jonka yrittäjän arvioidaan jatkuvasti saavan kalastustoiminnastaan. Työtuloksi vahvistetaan pääsääntöisesti 30–60 prosenttia kalastusyrityksen bruttotulosta. Jos yrittäjä osoittaa, että hänen työpanoksensa on tavanomaista suurempi, voidaan työtuloksi vahvistaa enemmänkin kuin 60 prosenttia. Vastaavasti, jos työpanos on huomattavasti pienempi, työtuloksi voidaan vahvistaa vähemmän kuin 30 prosenttia. Kuitenkin kalastajan oma ehdotus työtuloksi on tärkeää.

Kalatalouden liitännäistoiminnoista voi myös saada korotusta työtuloon.

Useampia yrittäjiä
Mikäli kalastusyrittäjiä on useampia, yrityksen kokonaistyötulo jaetaan kalastusyrityksessä työskentelevien kesken heidän työpanostensa suhteessa.

Puolison työtulo
Kalastajan puolisolle vahvistetaan työtuloa, jos hänellä on verotuksessa ansiotuloa kalastuksesta. Työtulo arvioidaan työpanoksen perusteella.

Perheenjäsenen työtulo
Samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle työtulo vahvistetaan maksetun rahapalkan mukaan. Jos palkkaa ei makseta, työtulo arvioidaan työpanoksen perusteella.

Päivitetty 18.02.2013