Muutokset tilalla

Jos tilallasi tapahtuu työtuloon tai vakuutukseen vaikuttavia muutoksia, ilmoita muutoksista Melaan. Ilmoittaminen sujuu parhaiten sähköisten asiointipalvelujen kautta. Voit myös ottaa yhteyttä Mela-asiamieheen.

Ilmoita Melaan, jos olet esimerkiksi ostanut tai vuokrannut lisää maata, yrityksesi ansiotaso tai tuotantotapa on muuttunut oleellisesti tai lopetat kokonaan maatila- tai porotalouden yritystoiminnan taikka ammattimaisen kalastuksen. Ota yhteyttä myös, jos uusi yrittäjä tai perheenjäsen aloittaa tai lopettaa työskentelyn yrityksessä taikka perheenjäsenen palkanmaksu päättyy. Ilmoita myös yritystoiminnan tai työskentelyn päättymisestä.

Työtulon muutos vaikuttaa vakuutusmaksuun
Työtulon muutos vaikuttaa myös vakuutusmaksuun. Jos esimerkiksi tilalla tapahtunut muutos pienentää työtuloasi, myös vakuutusmaksusi tulee olemaan pienempi. Tilalle jo saapunut vakuutusmaksulasku pitää kuitenkin aina maksaa, sillä vakuutusmaksun muutos korjataan vasta myöhemmissä laskuissa.

Ilmoittaminen on tärkeää
Muutosten ilmoittaminen on tärkeää, sillä maatalousyrittäjän koko työeläketurva perustuu MYEL-vakuutukseen ja sen myötä yrittäjälle vahvistettuun työtuloon. Työtulon pitää vastata yrittäjän työpanosta tilalla. Työtulo on kohdallaan, jos korvaukset ja päivärahat vastaavat mahdollisia ansionmenetyksiä.

Muutokset voimassa olevaan vakuutukseen tehdään ilmoituspäivästä lähtien, ei koskaan takautuvasti. MYEL-vakuutus voidaan kuitenkin päättää takautuvasti, mikäli vakuutusvelvollisuutta ei ole enää muutosten jälkeen.

Päivitetty 06.06.2014