Lainmuutos 2011

Osakeyhtiömuotoisen toiminnan MYEL-vakuuttaminen
Osakeyhtiömuotoisen toiminnan MYEL-vakuuttamista koskeva uusi laki tuli voimaan 1.1.2011. Lain mukaan maatilataloutta, kalastusta tai poronhoitoa harjoittavan osakeyhtiön osakas kuuluu MYELin piiriin, mikäli hän työskentelee yhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 prosenttia osakkeista tai hänellä on yksin hallussaan yli 30 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Lisäksi edellytetään, että henkilö tekee MYEL-vakuutettua työtä myös käytännössä.

MYELin mukaan vakuutetaan edelleen myös johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yhdessä avio- tai avopuolisonsa kanssa tai samassa taloudessa asuvan, ylenevässä tai alenevassa polvessa itselleen suoraan sukua olevan henkilön kanssa yli 50 prosenttia osakkeista tai yli 50 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Johtavalla asemalla tarkoitetaan toimimista osakeyhtiön toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä tai muussa määräämisvaltaan oikeuttavassa asemassa.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Osakeyhtiömuotoinen MYEL-toiminta, joka on alkanut 1.1.2011 tai sen jälkeen, vakuutetaan uusien ehtojen mukaan. Henkilöllä, joka täyttää uuden lain MYEL-vakuuttamisen ehdot ja jolla ei ole ollut TyEL-vakuutusta 1.1.2011, alkaa vakuuttamisvelvollisuus välittömästi.

Mikäli henkilöllä on TyEL-vakuutus voimassa MYEL-toimintaa harjoittavassa osakeyhtiössä tehdystä työstä, vakuuttamisvelvollisuus alkaa 1.1.2014. Edellytyksenä on, että henkilö täyttää tuolloin MYEL-vakuuttamisen ehdot. Työnantajan kanssa on kuitenkin mahdollista sopia, että TyEL-vakuutus päättyy jo aiemmin ja henkilö siirtyy MYEL-vakuutuksen piiriin. Tällöin MYEL-vakuutus alkaa TyEL-vakuutuksen päättymistä seuraavan kuukauden alusta.

Päivitetty 28.10.2015