Sivutoiminen yrittäjä

Maataloutta sivutoimisesti harjoittava vakuutetaan MYELissä, jos tilan pinta-ala on vähintään viisi MYEL-hehtaaria ja työtuloksi voidaan vahvistaa vähintään 3 900 euroa vuodessa (2019). Myös puolisonsa tilalla taikka kuolinpesän osakkaana työskentelevä vakuutetaan. Jos henkilö työskentelee oman työnsä lisäksi lähisukulaisen tilalla palkkaa saavana perheenjäsenenä, kuuluu hän vakuutukseen.

Sivutoiminen yrittäjä saa MYEL-vakuutuksesta samat edut kuin päätoiminenkin yrittäjä. Samalla henkilöllä voi olla useita eläkevakuutuksia, joista kaikista karttuu eläkettä.

Esimerkki
Maatalousyrittäjä on kunnalla opettajana. Hän työskentelee myös maatilalla puolisonsa kanssa. Tilan ulkopuolella työskentelevän yrittäjän vähäisempi työpanos tilalla on otettu huomioon työtulon jaossa. Vakuutettuna hänelle karttuu kuitenkin eläketurvaa sekä opettajan työstä että maatalousyrittäjätyöstä.

Päivitetty 27.12.2018