Maatilatalouden harjoittaja

Maatilatalouden harjoittaja vakuutetaan, jos tilalla on viljeltyä maatalousmaata ja metsää vähintään viisi MYEL-hehtaaria. MYEL-hehtaareiksi lasketaan koko peltomaa. Metsästä lasketaan Etelä-Suomessa 1/10, Keski-Suomessa 1/15 ja Pohjois-Suomessa 1/20. Alle viiden hehtaarin tilalta vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena.

Lisäksi kaikki muu maatalousverotettu toiminta, kuten konetyöt, puiden sahaus, viljan puinti ja kuivaus, tilan tuotteiden jalostus, mehiläishoito, kalankasvatus ja maatilamatkailu on MYELin mukaan vakuutettavaa työtä.

Esimerkki
Eteläsuomalaisella tilalla on viljeltyä peltoa 3 hehtaaria ja metsää 20 hehtaaria. Peltohehtaareista muodostuu 3 MYEL-hehtaaria ja metsästä lasketaan MYEL-hehtaareiksi Etelä-Suomessa 1/10. Kun pelto- ja metsäala lasketaan yhteen, saadaan 5 MYEL-hehtaaria. Tilalle pitää näin ollen ottaa MYEL-vakuutus.

Päivitetty 29.12.2017