Yrittäjä

Maatilalta vakuutetaan yrittäjänä henkilö, joka työskentelee tilalla ja on tilan omistaja taikka vuokraviljelijä. MYEL-työtulon tulee olla vähintään 3 900 euroa vuodessa (v. 2019).

Puolison vakuuttaminen
Tilan yrittäjän puoliso vakuutetaan samoin ehdoin kuin yrittäjäkin. Puolisoiden välinen avioehto ei vaikuta vakuuttamiseen. Avopuoliso voidaan vakuuttaa yrittäjänä, jos hän asuu yrittäjän kanssa samassa taloudessa ja työskentelee tilalla. Avopuolisoa ei vakuuteta koskaan takautuvasti.

Kuolinpesän tilalta vakuuttaminen
Kuolinpesän tilalta voidaan vakuuttaa yrittäjinä leski sekä tilalla säännöllisesti työskentelevät lapset. Hallintaoikeuden ollessa kokonaan leskellä muut tilalla työskentelevät vakuutetaan perheenjäseninä.

Vakuutuksen hakeminen ja päättäminen
Yrittäjän pitää ottaa vakuutus kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on aloittanut työskentelyn tilalla tai saanut tilan hallintaansa.

Kun vakuuttamisen edellytykset eivät enää täyty, vakuutus pitää päättää. Yrittäjän on ilmoitettava Melaan työskentelyn päättymisestä.

Lomituspalvelut
Pakolliseen vakuutukseen kuuluvilla karjatalousyrittäjillä on oikeus lomituspalveluihin. Yrittäjät voivat saada vuosilomaa 26 päivää ja sijaisapua esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi.

Päivitetty 27.12.2018