Liitännäistoiminnat

Maatalouden liitännäistoiminnat otetaan huomioon yrityksen työtulossa. Edellytyksenä on, että liitännäistoimintaa verotetaan maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi tilan ulkopuolella tehty koneurakointi, puiden sahaus, viljan puinti ja kuivaus, tilan tuotteiden jalostus, mehiläishoito ja kalankasvatus sekä maatilamatkailu. Myös turkistarhaus, turpeen ja jäkälän nosto ja myynti sekä kasvihuoneviljely voivat olla peruste työtulon korotukseen.

Jos liitännäistoimintaa verotetaan elinkeinoverolain mukaan, MYEL-vakuutuksen rinnalle tarvitaan YEL-vakuutus.

Ilmoita muutoksista
Liitännäistoiminnan aloittamisesta sinun on aina ilmoitettava Melaan. Tee ilmoitus myös silloin, kun liitännäistoiminnan verotus muuttuu elinkeinoverolain (EVL) mukaiseksi. Muutokset työtuloon tehdään pääsääntöisesti ilmoituspäivästä lähtien.

Tapaturmaturva
Pakollisesti MYEL-vakuutetulla on automaattisesti työajan MATA-vakuutus, joka turvaa myös liitännäistoiminnan harjoittamisessa sattuvat tapaturmat ja ammattitaudit. Sen sijaan, jos liitännäistoiminta on elinkeinoverolain alaista, yrittäjän pitää huolehtia erikseen tapaturmaturvastaan.

Päivitetty 03.01.2017