Esimerkkejä

Vanhuuseläke
MYEL-vakuutettu opettaja jää vanhuuseläkkeelle opettajan työstään 60-vuotiaana. Hänen pakollinen MYEL-vakuutuksensa päättyy eläkkeen alkamiseen. Hän voi edelleen ottaa vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen, kunnes täyttää 68 vuotta. Hänen kannattaa ottaa myös työajan MATA-vakuutus. MYEListä hän saa tähän asti kertyneen eläkkeen maksuun hakemuksesta, kun hän täyttää oman ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän.

Täysi työkyvyttömyyseläke
Maatalousyrittäjä jää täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle. Hän ei pysty juurikaan osallistumaan tilan töihin. Hänen MYEL-vakuutuksensa päättyy eläketapahtumaan (työkyvyttömyyden alkamiseen), koska hänen työpanoksensa jää alle pakollisen vakuuttamisen rajan. Jos hän työskentelee vähäisessä määrin, hän voi ottaa itselleen vapaaehtoisen MYEL- ja/tai MATA-vakuutuksen hakemuspäivää seuraavasta päivästä lukien.

Osatyökyvyttömyyseläke
Maatalousyrittäjä jää osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Hänen työpanoksensa on enää 60 % aikaisemmasta. Hänen MYEL-vakuutuksensa jatkuu katkotta eläketapahtumasta lukien, mutta MYEL-työtulo on 60 % aikaisemmasta työtulosta. Vakuutus on pakollinen, jos pakollisen vakuutuksen ehdot täyttyvät pinta-alan ja työtulon määrän suhteen.

Kuntoutustuki
Maatalousyrittäjä jää täydelle kuntoutustuelle. Hän ei pysty osallistumaan maatilan töihin ja hänen MYEL-vakuutuksensa päätetään eläketapahtumaan tällä perusteella. Myöhemmin hänen työkykynsä palautuu osittain ja kuntoutustuki muuttuu osakuntoutustueksi. Hänet MYEL-vakuutetaan työpanoksen perusteella siitä, kun kuntoutustuki muuttui osaeläkkeen suuruiseksi. Kun kuntoutustuki päättyy, hänen tulee ottaa uudelleen Melaan yhteyttä, jotta työtulo saadaan korjattua oikealle tasolle. Työtulo muutetaan hakemuspäivästä lukien.

Päivitetty 04.01.2017