Kenelle vakuutus

MYELin mukaan voidaan vakuuttaa

  • maa- ja metsätaloutta itsenäisesti harjoittavat yrittäjät sekä työhön osallistuvat, palkkaa saavat perheenjäsenet
  • ammattimaiset kalastajat ja kalastustyöhön osallistuvat perheenjäsenet
  • poronomistajat ja poronhoitotyöhön osallistuvat perheenjäsenet
  • maatalousyrittäjätoimintaa jatkavat eläkkeensaajat
  • tieteen ja taiteen apurahansaajat.
Päivitetty 29.12.2017