Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta kirjallisesti työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta (TELK) 30 päivän kuluessa. TELK on eläkelaitoksista ja Eläketurvakeskuksesta riippumaton muutoksenhakuelin, jonne ohjataan kaikki valitukset, jotka koskevat työeläkelakien perusteella annettuja päätöksiä.

Osoita valituskirjelmä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta toimita se kuitenkin Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen (Melaan). Mela voi itse oikaista päätöksensä, jos se suostuu kaikkiin vaatimuksiisi.

Melan postiosoite
PL 16
02101 Espoo

Melan käyntiosoite
Revontulenpuisto 2
Espoo

Faksi 029 435 2426

Sähköpostiosoite
Voit halutessasi lähettää valituksesi sähköpostiosoitteeseen muutoksenhaku@mela.fi, joka on suojaamaton sähköpostiyhteys. Luottamuksellisia henkilötietoja sisältävän valituksen lähettäminen sitä käyttäen tapahtuu omalla vastuullasi tietoturvariskin vuoksi. Melan nettisivuilta voit lähettää valituksen suojattua sähköpostipalvelua käyttäen. Valitse listalta vastaanottajaksi Muutoksenhaku.

Muutoksenhaun tekeminen
Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti. Ilmoita valituskirjelmässä, että se on tarkoitettu valitukseksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle. Ilmoita lisäksi

  • päätös, johon haet muutosta
  • kohdat, joihin haet muutosta
  • muutokset, joita vaadit siihen tehtäväksi
  • perusteet, joilla vaadit muutosta
  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Liitä mukaan Melan päätös tai jäljennös siitä sekä selvitykset, joihin vetoat. Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin.

Valituskirjelmän allekirjoittaminen
Sinun tai muun laatijan on allekirjoitettava valituskirjelmä omakätisesti. Jos et itse allekirjoita sitä, on mukaan liitettävä allekirjoittamasi valtakirja. Jos valituksen on laatinut puolestasi joku muu, on laatijan nimensä lisäksi ilmoitettava myös ammattinsa ja osoitteensa.

Muutoksenhakuaika
Valituskirjelmän on oltava Melassa ennen sen aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun sait päätöksestä tiedon. Melan aukioloaika päättyy kello 16.00, uudenvuodenaattona ja kiirastorstaina kello 13.00. Sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta ilmene.

Voit toimittaa valituskirjelmän Melaan henkilökohtaisesti, lähettämällä se omalla vastuullasi postitse tai sähköisesti. Lähetys on oltava perillä ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.

Muutoksenhaun käsittely
Jos Mela ei oikaise muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä vaatimustesi mukaisesti, se lähettää valitukset työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle käsiteltäväksi. Siirrosta ilmoitetaan sinulle kirjeitse.

Muutoksenhakulautakunnan yhteystiedot
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
Ratapihantie 11
PL 28
00521 HELSINKI
Puhelin 029 4117 200, faksi 09 8764 566
Sähköposti: kirjaamo@telk.fi

Osoitteenmuutos
Ilmoita osoitteenmuutoksesta Melaan ja myös työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, jos muutoksenhakusi on siirretty sinne.

Neuvonta
Mela-asiamies auttaa sinua valituskirjelmän laatimisessa. Ota siinä tapauksessa häneen yhteys hyvissä ajoin, ettei muutoksenhakuaika kulu umpeen.

Päivitetty 02.01.2017