Maataloutta on

  • Peltoviljely
  • Karjatalous
  • Turkistarhaus ja muu eläinten pito
  • Kasvihuonetuotanto, vihannesviljely, marjan- ja hedelmänviljely sekä muu puutarhaviljely
  • Kalanviljely
  • Mehiläistalous
  • Porotalous
  • Ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys
  • Tuotanto, joka koskee eläinten kasvatusta, lihan tai muiden eläimestä saatavien tuotteiden tuotantoa, viljan tai muiden elävien kasvien tuotantoa sekä muuta EY:n perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoimintaa.
Päivitetty 02.01.2013