Luopumistuen määrä

Luopumistuki muodostuu perusmäärästä ja täydennysosasta.

Perusmäärä
Luopumistuen perusmäärä lasketaan vakuutusajan MYEL-työtuloista. Perusmäärä on samansuuruinen kuin täysi MYEL-työkyvyttömyyseläke olisi luopumisen tapahtuessa. Osatyökyvyttömyyseläkettä saavan luopumistuen perusmäärä saadaan muuttamalla osatyökyvyttömyyseläkkeen MYEL-osuus täyden MYEL-työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi.

Perusmäärää voivat vähentää tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaiset korvaukset.

Täydennysosa
Luopumistuen täydennysosa on yhtä suuri kuin luopujan kansaneläke olisi. Täydennysosan määrään vaikuttavat luopujan muut eläkkeet ja korvaukset sekä perhesuhteet. Jos luopumistuen saajalle myönnetään muu eläke, täydennysosa lakkautetaan muun eläkkeen alkamisajankohdasta lukien.

Lapsikorotus
Jos luopujalla on alle 16-vuotiaita lapsia, luopujalle maksetaan lapsikorotusta.

Päivitetty 09.07.2015