Luopumistuen hakeminen

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, että luopuja hakee luopumistukea ennen lopullisen luovutuskirjan allekirjoittamista. Hakemuksen voi tehdä aikaisintaan kahta vuotta ennen luopumisiän täyttämistä. Etukäteispäätöksen voimassaoloaika on ilmoitettu päätöksellä (päättyy viimeistään 31.12.2018).

Luopumistuen hakemisella tarkoitetaan, että luopumistukihakemus on tullut vireille. Hakemuksen katsotaan tulleen vireille sinä päivänä, kun Mela tai Mela-asiamies on vastaanottanut hakemuksen. Hakemus tulee vireille myös, kun se toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella luovutettavan maatilan talouskeskus sijaitsee.

Luopumishetki
Luopumistukijärjestelmä on voimassa vuoden 2018 loppuun asti. Luopumistuen saaminen edellyttää, että luopuminen tapahtuu lain voimassaoloaikana.

Luopuminen tapahtuu, kun lopullinen luovutuskirja on allekirjoitettu ja tilan hallintaoikeus on siirtynyt. Lopullinen luopuminen voi tapahtua etukäteispäätöksen saamisen jälkeen jo ennen varsinaisen luopumisiän täyttämistä. Uinuvalle luopumistuelle jäävän on kuitenkin luopumisen tapahtuessa (luovutuskirjan allekirjoitus ja hallinnan siirtyminen) pitänyt täyttää uinuvan luopujan alaikäraja.

Porotaloudessa ja yhtiömuotoisesta maataloudesta luovuttaessa lopullinen luopuminen on luovutuskirjan allekirjoituspäivä.

Hakemuksen liitteet
Luopumistukihakemuksen liitteeksi tarvitaan:


Luovutuskirjan luonnos tai esisopimus

 • Kaikkien tilan omistajien ja luovutuksensaajien allekirjoitukset

Omistusoikeusselvitys

 • Enintään 2 kuukautta vanhat lainhuutotodistukset
 • Perukirja (kuolinpesä)

Hakijoiden vero- ja EU-viljelijätukitiedot

 • Jäljennös hakijoiden 2-verolomakkeista kolmelta viimeiseltä vuodelta
 • Yhtiömuotoisesta toiminnasta 5- tai 6-lomake sekä yhtiön tulos- ja taselaskelma
 • Lomakkeet 101A, 102A ja 102B tai Mavin lomakkeet "Maatilaa koskevat perustiedot" ja Yhteenveto ilmoitetuista lohkotiedoista"
 • Poroisännän todistus puolisoiden välisistä porokaupoista, jos puoliso jatkaa porotalouden harjoittamista

Sitoumukset

 • Luovutuksensaajien sitoumukset (LUTU-2015 viljelysitoumukset 1 tai 2, sitoumukset 1P tai 2P)
 • Yhtiön sitoumus 1Y yhtiöluovutuksissa

Lisäksi sukupolvenvaihdosluovutuksessa tarvitaan

 • Luopujan viimeisin vahvistettu verotuspäätös
 • Luovutuksensaajan viimeisin vahvistettu verotuspäätös
 • Selvitys luovutuksensaajan ammattitaidosta (todistusjäljennökset)
 • Selvitys maatilan taloudellisesta elinkelpoisuudesta, joka sisältää kuvauksen maatilan yritystoiminnasta

Yhtiötä koskevat omistajatiedot

 • Kaupparekisteriote
 • Osake- ja osakasluettelo
 • Yhtiöjärjestys
 • Yhtiösopimus
Päivitetty 15.11.2018