Lisäporoluovutus

Jos porot myydään lisäporoiksi, luovutuksensaajana voi olla alle 50-vuotias poronomistaja. Luovutuksensaajalla tulee olla pakollinen MYEL-vakuutus yrittäjänä ja hänen porokarjansa pitää kasvaa vähintään 20 porolla.

Jos luovutuksensaajia on useampia kuin yksi, tulee kullekin luovutuksensaajalle muodostua luovutuksen jälkeen vähintään 150 poron porokarja.

Luovutuksensaajan sitoumus
Myös lisäporojen luovutuksensaaja antaa sitoumuksen porotalouden harjoittamisesta. Sitoumus on voimassa niin kauan kuin luopujille maksetaan luopumistukea, kuitenkin aina vähintään viisi vuotta.

Päivitetty 28.10.2015