Luopuminen porotaloudesta

Porotaloudesta luopumistuen voi saada joko sukupolvenvaihdoksella tai lisäporoluovutuksella. Ikäraja kummassakin on 57 vuotta. Luopujan on pitänyt harjoittaa porotaloutta viimeiset 10 vuotta ja olla MYEL-vakuutettuna maatalousyrittäjänä viisi viimeistä vuotta ennen luopumista.

Muut ansiotyöt
Luopujan ei tarvitse luopumisen yhteydessä lopettaa kokonaan muita ansiotöitään. Luopumistuen maksaminen alkaa kuitenkin vasta, kun ansiot ovat jääneet alle tulorajan (741,96 euroa vuonna 2019).

Luopumishetki porotaloudessa on lopullisen luovutuskirjan allekirjoituspäivä.

Uinuva luopumistuki
Luopumistuen voi saada myös uinuvana.

Aviopuolisot voivat luopua eri ajankohtina
Porotaloudesta luopuvan aviopuoliso voi jatkaa porotalouden harjoittamista, jos hän omistaa itse poroja ja luopuja luovuttaa omistamansa porot muulle kuin porotaloutta jatkavalle aviopuolisolleen. Porotalouden harjoittamista jatkavalla puolisolla on pitänyt olla MYEL-vakuutus vähintään viisi vuotta eikä hänen puolisonsa ole saanut luovuttaa hänelle poroja viiden viimeisen vuoden aikana. Kumpikin puoliso voi luopua erikseen vain, jos kummallakin on omistuksessaan erillinen porotaloustila.

Luopumistukihakemus

Päivitetty 27.12.2018