Uinuva luopumistuki

Maatalousyrittäjän nuorempi puoliso tai sisarusten hoitaman maatalousyhtymän nuorempi osakas voi saada luopumistuen uinuvana, jos hän on enintään viisi vuotta nuorempi kuin kyseinen luopumistapa vaatii. Myös maatalousyrittäjän leski, joka on osakkaana maatilan omistavassa kuolinpesässä, on oikeutettu luopumistukeen. Lisäksi täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä saavan puoliso voi saada uinuvan luopumistuen.

Luopumistuen maksun alkaminen
Luopumistuen maksaminen alkaa, kun uinuvan tuen saaja täyttää vaaditun ikärajan ja ansiotulot ovat alle ansiotulorajan (741,96 euroa v. 2019). Uinuvana aikana muita ansioita voi olla rajoituksetta.

Perheenjäsenen vakuutus
Uinuvan tuen saaja voidaan vakuuttaa perheenjäsenenä siihen asti, kun luopumistuen maksaminen alkaa, jos hän jatkaa työskentelyään maataloudessa. Jos MYEL-vakuutus vahvistetaan pakollisena, uinuvan luopujan on mahdollista saada lomituspalveluja.

Päivitetty 27.12.2018