Lisämaa lähisukulaiselle

Viljelijä voi myös saada luopumistuen myymällä tilan kaikki pellot lisämaaksi sukupolvenvaihdoksen kaltaisella luovutuksella lähisukulaiselle. Vaatimuksena on, että ostaja on jo aloittanut tilanpidon aiemmin hankkimallaan tilalla ja hänelle on myönnetty nuoren viljelijän aloittamistuki.

Luovutuksensaajan vaatimukset
Luovutuksensaajan pitää olla alle 50-vuotias lähialueen viljelijä, jolla on entuudestaaan pakollinen MYEL-vakuutus.

Jos tila luovutetaan kahdelle luovutuksensaajalle yhdessä viljeltäväksi, molempien pitää täyttää kaikki ehdot.

Luovutuksensaajan on sitouduttava viljelemään hallintaansa tulleita peltoja luopumistuen maksamisen ajan, kuitenkin aina vähintään viisi vuotta.

Luovutettavan pellon tulee olla korkeintaan 20 kilometrin etäisyydellä luovutuksensaajan talouskeskuksesta. Etäisyys voi olla enintään 30 kilometriä, jos luovutettava pelto rajoittuu luovutuksensaajan maatilan peltoalueeseen tai luovutuksensaajan maatilan pelloista olennainen osa on enintään kolmen kilometrin etäisyydellä luovutettavasta pellosta.

Etäisyydet luovutettaville pelloille lasketaan maatalouskoneilla kulkukelpoista tietä pitkin.

Päivitetty 28.10.2015