Sallitut metsätyöt

Luopumistuelle jäädessään yrittäjän ei tarvitse luovuttaa metsämaata, mutta metsätalouden hankintatöitä ei enää saa tehdä. Luopuja voi kuitenkin tehdä eräitä metsän käyttöä ja hoitoa edistäviä töitä. Näitä töitä ovat

  • metsän uudistaminen
  • nuoren metsän hoito
  • kulotus
  • energiapuun korjuu
  • kunnostusojitus
  • metsänterveyslannoitus
  • metsäteiden tekeminen.

Polttopuita voi tehdä omaan tarpeeseen, mutta niiden myyminen ei ole sallittua.

Päivitetty 28.10.2015