Työssäolo kuntoutuksen aikana

Työskentelyn jatkaminen kuntoutusrahan aikana vaikuttaa kuntoutusetuuksien määrään.

Tilan toiminnan jatkuminen
Kun maatalousyrittäjä lähtee kouluttautumaan uuteen ammattiin, hänen työpanoksensa tilalla pienenee. Sen vuoksi tilan toimintaa joudutaan yleensä supistamaan tai järjestelemään työt uudelleen. Tällöin myös kuntoutujan työtulo määritellään hänen työpanoksensa mukaan. Jos kuntoutujan MYEL-työtulo kuntoutuksen aikana on alle puolet siitä, mitä se oli ennen kuntoutuksen alkamista, hänelle maksetaan täysi kuntoutusraha.

Jos kuntoutujan MYEL-työtulo kuntoutuksen aikana pysyy samansuuruisena tai on yli puolet siitä, mitä se oli ennen kuntoutuksen alkamista, hänelle maksetaan osakuntoutusrahaa, joka on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Jos maatalousyrittäjällä kuntoutusta hakiessaan tai kuntoutuksen aikana on MYEL-toimintansa ohella muutakin palkkatuloa, otetaan myös se huomioon ansioiden vertailussa.

Vaikutusta koko tilan työtuloon
Työtulon tarkistamista varten Mela ohjaa kuntoutujan asiamiehen vastaanotolle ennen kuntoutuksen alkamista. Kuntoutujan työpanoksen pienentymisen vuoksi saatetaan koko tilan työtulo joutua arvioimaan uudelleen, joten sillä voi olla vaikutusta myös muiden tilalta vakuutettujen työtuloihin.

Työskentely kuntoutuksen aikana
Työskentelystä kuntoutuksen aikana karttuu uutta työeläkettä.

Kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevan kuntoutujan ansioraja määritellään hänen eläkkeensä perusteena olevista ansioista.

Päivitetty 20.02.2013