Oikeus lomituspalveluihin

Sijaisapulomitus
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaan sijaisapuun on oikeus kuntoutuksen vuoksi enintään siksi ajaksi, jonka lääkärin määräämä tai lakiin perustuva lääkinnällinen kuntoutus kestää.

Jos maatalousyrittäjän kouluttautumista tuetaan ammatillisena kuntoutuksena, tavoitteena on, että hän ei kuntoutuksen jälkeen palaa maatalousyrittäjän työhön, vaan siirtyy uuteen ammattiin. Sen vuoksi oikeutta sijaisapuun ei periaatteessa voida katsoa olevan. Kun paikallisyksikkö pyytää Melalta lausuntoa sijaisapuoikeuden ratkaisemista varten, Mela toteaa lausunnossaan, että kuntoutuja ei todennäköisesti palaa maatalousyrittäjätyöhön.

Vuosilomaoikeus
Kuntoutujan vuosilomaoikeus määräytymiseen vaikuttaa MYEL-vakuutus ja se, voidaanko hänen katsoa harjoittavan maataloutta päätoimisesti.

Päivitetty 28.12.2015