Oikeus kuntoutukseen

Maatalousyrittäjällä on oikeus MYEL-kuntoutukseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Lääkärin toteaman sairauden tai vamman seurauksena maatalousyrittäjä todennäköisesti joutuisi ilman kuntoutusta jäämään lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle.
  • Maatalousyrittäjä on edelleen työssä ja hänellä on MYEL-vakuutus tai työssäolon päättymisestä ei ole kulunut kovin pitkää aikaa. Myös hänen MYEL-työtulonsa ja muut ansionsa tulee olla yhteensä vähintään 35 614,03 euroa (v. 2019) viimeisen viiden vuoden ajalta.
  • Työssäolo on vakiintunutta ja eläketurvaa on kertynyt kohtuulliselta ajalta.
  • Kuntoutusta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, jos sen avulla voidaan pienentää työkyvyttömyyden uhkaa tai siirtää sitä myöhemmäksi ja siten säästää eläkemenoja.
Päivitetty 27.12.2018