Maksaminen ja verotus

Kuntoutusetuudet maksetaan kuntoutushakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Elinkeinotuki
Työtä helpottavaan koneeseen tai laitteeseen myönnetty elinkeinotuki maksetaan, kun kuntoutuja lähettää Melaan tositteen suoritetusta maksusta. Melassa tositteeseen merkitään avustuksena maksettu osuus ja kuitti palautetaan liitettäväksi maatalousyrityksen kirjanpitoon. Elinkeinotuki on avustus eikä se siten ole verotettavaa tuloa.

Jos elinkeinotuki myönnetään lainana, se maksetaan, kun suunnitelma on hyväksytty ja se on valmiina toteutettavaksi. Lainan takaisinmaksusta sovitaan yksilöllisesti.

Kuntoutusraha
Kuntoutusrahan ensimmäinen maksupäivä ilmoitetaan maksamispäätöksellä. Ensimmäisen maksun jälkeen jatkuva kuntoutusraha maksetaan kuukausittain kuukauden toisena pankkipäivänä.

Kuntoutusrahasta pidätetään vero ennakkoperintälain mukaan. Kun kuntoutuja on saanut kuntoutusrahan maksamisesta päätöksen, hänen on pyydettävä verotoimistoa lähettämään Melaan erillinen ennakonpidätysohje kuntoutusrahaa varten. Palkkatuloa varten annettua verokorttia ei voida käyttää kuntoutusrahan veronpidätykseen.

Kuntoutuskorotus
Työkyvyttömyyseläkkeeseen tai kuntoutustukeen maksettava kuntoutuskorotus maksetaan eläkkeen tai kuntoutustuen maksun yhteydessä kuukauden toisena pankkipäivänä. Takautuvalta ajalta maksettavan kuntoutuskorotuksen maksupäivä ilmoitetaan maksamispäätöksessä.

Kuntoutuskorotus on myös verotettavaa tuloa kuten eläke tai kuntoutustuki. Saatuaan Melasta päätöksen kuntoutuskorotuksesta, kuntoutujan tulee pyytää verottajalta uusi ennakonpidätysohje eläkettä varten.

Kulukorvaukset
Kulukorvaukset maksetaan kuntoutujan lähettämän selvityksen perusteella soveltaen Työeläkevakuuttajat TELAn suosituksia.

Opiskelusta johtuvien kulujen normikorvauksen maksamista varten tarvitaan oppilaitoksen antama todistus opiskelun aloittamisesta syys- ja kevätlukukauden alkaessa sekä opintokortti.

Matkakulujen maksamista varten tarvitaan tieto matkan pituudesta ja matkapäivät kuukausittain. Matkakuluja korvataan vain, jos matka yhteen suuntaan on vähintään 10 km. Kuntoutuja voi laskuttaa koulumatkat kuukausittain, mutta maksamisesta voidaan myös sopia hänen kanssaan yksilöllisesti.

Opiskelupaikkakunnalla asumisesta johtuvien kulujen eli osapäivärahan maksamista varten tarvitaan jäljennös vuokrasopimuksesta.

Työkokeiluun ja kuntoutusselvittelyyn liittyvien matkojen korvaamisessa sovelletaan myös TELAn suosituksia.

Päivitetty 28.12.2018