Työkokeilu ja valmennus

Työkokeilu
Työkokeilun avulla pyritään selvittämään soveltuvuutta uuteen ammattiin. Se voi sisältyä kuntoutusselvittelyyn tai se voidaan järjestää myös suoraan Melan toimesta, jos kuntoutuja on itse hankkinut työkokeilupaikan. Työkokeilu voi olla pituudeltaan 1–6 kuukautta, mutta yleensä jo muutamassa kuukaudessa selviää työn sopivuus. Pidemmän työkokeilun tavoitteena saattaa olla työllistyminen kyseiseen työhön joko koulutuksen jälkeen tai suoraan aikaisemmin hankittua ammattitaitoa hyödyntäen.

Työhönvalmennus
Työhönvalmennus on työpaikalla tehtävää pitempiaikaista ohjausta ja perehdyttämistä johonkin tiettyyn työtehtävään. Sen pituudesta ja sisällöstä sovitaan yksilöllisesti työnantajan, työntekijän ja Melan välillä. Siihen liittyy usein myös kouluttautumista.

Päivitetty 28.10.2015