Kuntoutusselvittely

Jos maatalousyrittäjällä ei ole kuntoutussuunnitelmaa kuntoutushakemusta tehdessään, ammatillista kuntoutusta voidaan Melan toimeksiannosta lähteä selvittämään yhteistyössä jonkin kuntoutuspalveluita tuottavan tahon kanssa. Palveluntuottaja pyritään valitsemaan lähialueelta. Näin varmistetaan, että alueen työ- ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus on mahdollisimman hyvä.

Selvittelyn tarkoitus
Selvittelyn tarkoituksena on kuntoutussuunnitelman tekeminen, kuntoutujan esittämän suunnitelman tarkentaminen tai arviointi. Siihen voi sisältyä haastattelun ja ohjauskeskusteluiden lisäksi mm. soveltuvuustestejä, opiskeluedellytysten testausta ja työkokeilua.

Selvittely tehdään yhteistyönä
Kuntoutuja, kuntoutusselvittelyä tekevä taho ja Mela ovat selvittelyn aikana tiiviissä yhteydessä keskenään. Näin varmistetaan, että tuloksena saadaan sellainen suunnitelma, jota voidaan Melan tukemana lähteä toteuttamaan. Kuntoutujan omat toiveet otetaan huomioon kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä.

Kuntoutujan oma motivaatio on tärkeä tekijä onnistuneen suunnitelman laatimisen ja toteutumisen kannalta.

Päivitetty 28.10.2015