Kuntoutuksen kulut

Kuntoutuksesta johtuvat tarpeelliset ja välttämättömät kulut korvataan TELAn antaman suosituksen mukaan. Korvattavia kuluja ovat opiskelusta johtuvat kulut ja matkakulut.

Jos kuntoutuja joutuu hankkimaan vuokra-asunnon opiskelupaikkakunnalta opiskelun ajaksi, hänelle voidaan maksaa osapäivärahaa. Myös kuntoutusselvittelyyn ja työkokeiluun liittyvät matkakulut korvataan suosituksen mukaan.

Maksaminen ja verotus

Päivitetty 28.10.2015