Koulutus

Jos entisessä työssä jatkaminen ei ole mahdollista, tavoitteena voi olla kouluttautuminen uuteen ammattiin. Vaikka maatalousyrittäjällä ei vielä olisi valmista suunnitelmaa uudesta ammatista, hänen kannattaa tehdä kuntoutushakemus. Jos hänellä todetaan olevan oikeus kuntoutukseen, Mela voi antaa toimeksiannon kuntoutusselvittelyä varten työvoimatoimistoon tai muulle kuntoutuspalveluiden tuottajalle. Selvittelyn tavoitteena on toteuttamiskelpoisen kuntoutussuunnitelman tekeminen.

Minkälaista koulutusta tuetaan?
Koulutusalan ja tulevan ammatin tulee olla terveydentilan kannalta sopiva. Pääsääntö on, että kuntoutuksena tuetaan ammattiin johtavaa koulutusta. Uudelleenkoulutus voi olla pituudeltaan lyhyt kurssimuotoinen koulutus tai korkeintaan neljä vuotta kestävä koulutus. Lyhyemmällä koulutuksella voidaan päivittää tai täydentää aikaisempaa koulutusta tai hankittua ammattitaitoa. Pidempi koulutus voi olla ammattikorkeakoulutasoinen neljä vuotta kestävä koulutus.

Myös oppisopimuskoulutusta voidaan tukea. Oppisopimuksen laatimisessa on mukana paikallinen oppisopimuskeskus, joka tekee oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja kuntoutujan kanssa. Oppisopimuksen aikana kuntoutuja on työsuhteessa ja työnantaja maksaa hänelle siltä ajalta palkan. Mela maksaa kuntoutusrahaa vastaavan osuuden palkasta työnantajalle.

Korvaukset koulutuksen ajalta
Koulutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa. Kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle kuntoutujalle maksetaan kuntoutuskorotus.

Opiskelusta johtuvia kuluja korvataan Työeläkevakuuttajat TELAn antaman suosituksen mukaan.

Päivitetty 28.10.2015