Elinkeinotuki

Maatalousyrittäjät usein jatkavat työtään pitkäänkin, vaikka terveydentila jo rajoittaa työntekoa. Tarkoituksenmukaisinta olisi lähteä ajoissa etsimään keinoja työn keventämiseen, jos aikoo jatkaa työskentelyä maatalousyrityksessä.

Mihin elinkeinotukea saa?
Elinkeinotukea voi hakea sellaisiin laitteisiin, joiden avulla sairauden kannalta hankala työvaihe helpottuu. Sitä myönnetään tietty osuus koneen tai laitteen hinnasta. Suurempiin investointeihin, kuten tuotantosuunnan muuttamiseen tai uuden yritystoiminnan aloittamiseen, voidaan myöntää myös korotonta lainaa. Lainaa haettaessa tarvitaan selvityksiä yritystoiminnan kannattavuuden arvioimiseksi. Lainan myöntämistä varten yrittäjän on hankittava pankin takaus.

Avustuksen kohteet
Maatalousyrittäjän työn luonteesta johtuen yrittäjän työkykyä uhkaavat useimmiten tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Sen vuoksi avustusta haetaan sellaisten työvaiheiden helpottamiseen, jossa joutuu nostelemaan ja kantamaan raskaita taakkoja tai työskentelemään hankalassa työasennossa. Tavallisimpia avustuksen kohteita ovat traktorin ilmaistuimet, pienkuormaajat, rehunjakovaunut, lypsinkiskot ja lypsinten irrottimet.

Muut tuet esteenä
Elinkeinotukea ei voida myöntää sellaiseen kohteeseen, johon on haettu ja johon maksetaan tukea jostakin muusta järjestelmästä, kuten esimerkiksi maatalouden investointitukea.

Päivitetty 28.10.2015