Kuntoutuksen keinot

Kuntoutus voi olla

  • tukea elinkeinotoiminnan jatkamiseen tai aloittamiseen
  • työhön tai ammattiin johtavaa koulutusta
  • työkokeilua
  • työhön valmennusta
  • kuntoutuksesta johtuvien tarpeellisten ja välttämättömien kulujen korvaamista.

Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti
Ammatillinen kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti hakijan tarpeen mukaisesti. Kuntoutussuunnitelman tekemisessä hakijalla on suuri vastuu, mutta myös Mela voi olla siinä aktiivisesti mukana. Suunnitelman tekemiseen saa apua työterveyshuollosta, työvoimatoimistosta tai jostakin kuntoutuspalveluita tuottavasta laitoksesta.

Jos kuntoutussuunnitelman tekemiseen tarvitaan kuntoutuspalveluita tuottavan laitoksen apua, Mela antaa toimeksiannon kuntoutusselvittelyä varten kyseiselle palveluntuottajalle. Edellytyksenä on kuitenkin, että hakijalla on työeläkelain nojalla oikeus kuntoutukseen.

Päivitetty 09.07.2015