Korvaukset kuntoutuksen ajalta

Kuntoutusraha
Kuntoutusrahaa maksetaan uudelleenkoulutuksen, työkokeilun ja työhön valmennuksen ajalta. Se on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen korotettuna 33 prosentilla. Kuntoutusraha voidaan maksaa täytenä tai osakuntoutusrahana. Osakuntoutusraha maksetaan, jos ansiot kuntoutuksen aikana ylittävät puolet kuntoutusrahan laskennan perusteena olevista ansioista. Maatalousyrittäjien kuntoutuksen aikaisia ansioita verrataan hänen viimeisimpään MYEL-työtuloonsa, jos hänellä ei ole ollut muuta ansiotuloa.

Kuntoutusraha määräytyy kuntoutushakemuksen vireilletulopäivän tai ensimmäisen sairauslomapäivän tilanteen perusteella. Kuntoutusrahan määrä lasketaan samalla tavalla kuin työkyvyttömyyseläke lisättynä 33 prosentin korotuksella.

Kuntoutuskorotus
Kuntoutuskorotus maksetaan eläkkeellä tai kuntoutustuella olevalle samoin perustein kuin kuntoutusraha. Se on 33 prosentin korotus eläkkeeseen tai kuntoutustukeen.

Harkinnanvarainen kuntoutusavustus
Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta voidaan myöntää MYEL-kuntoutusta saaneelle työllistymisen tukemiseksi. Se on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen ja sitä voidaan maksaa vain, jos kuntoutujalla ei ole muuta toimeentuloa.

Myös kuntoutussuunnitelman tekemisen ajalta ja kuntoutuksen väliajoilta voidaan maksaa kuntoutusavustusta. Viimeksi mainituissa tilanteissa kuntoutusavustuksen maksaminen maatalousyrittäjälle on harvinaista, koska tilalla yritystoiminta yleensä vielä jatkuu.

Päivitetty 03.04.2013