Hakeminen

MYEL-kuntoutuksen hakemista edeltää yleensä keskustelu työterveyslääkärin tai muun hoitavan lääkärin tai työterveyshoitajan kanssa. He yleensä ohjaavat asiakkaitaan hakemaan kuntoutusta.

Tarvittavat lomakkeet
Kuntoutusta haetaan kuntoutushakemuslomakkeella, johon liitetään lääkärin kirjoittama B-todistus. Lisäksi tarvitaan TM-lomake, jolla annetaan tietoa tilan toiminnasta ja olosuhteista. Jos tilalla on hiljattain tehty työterveyshuollon tilakäynti, on siitä kirjoitettu raportti hyvä liittää kuntoutushakemukseen.

Hakemuksen liitteet
Jos hakemus koskee elinkeinotukea johonkin koneeseen tai laitteeseen, on hakemukseen liitettävä tarjoukset kahdelta tavarantoimittajalta. Haettaessa lainaa suurempiin investointeihin, hakemuksen liitteeksi tarvitaan rahoituslaskelma, selvitys markkinoista ja muita mahdollisia selvityksiä yritystoiminnan kannattavuuden arvioimiseksi.

Mela-asiamies auttaa kuntoutushakemuksen tekemisessä.

Hakemus työeläkekuntoutuksesta
Maatalousyrittäjän selvitys TM-lomake

MATA-kuntoutus
Jos kuntoutustarve johtuu tapaturmasta tai ammattitaudista, kuntoutus myönnetään MATA-kuntoutuksena. Lue lisää MATA-kuntoutuksesta.

Päivitetty 09.01.2015