Tee tai seuraa hakemuksiasi

Voit tehdä sähköisen vahinkoilmoituksen, matkalaskun ja vanhuuseläkehakemuksen sekä hakea Mela-sairauspäivärahaa.

Maatalousyrittäjänä voit ilmoittaa pellon ja metsän pinta-alamuutoksista ja tehdä MYEL-työtulon muutoshakemuksen.

Apurahansaajana voit tehdä sähköisen vakuutushakemuksen.

Voit myös seurata, missä vaiheessa hakemuksesi käsittely on. Lisäksi voit tulostaa muita hakemuslomakkeita ja lähettää ne postitse Melaan.

Jos olet jo aiemmin tehnyt vahinkoilmoituksen, voit erillisellä lomakkeella ilmoittaa sähköisesti pelkät matkakulut. Ilmoita asiapapereissa aina vahinkopäivä sekä henkilötunnuksesi tai korvausasian numero.

suomi