Tee tai seuraa hakemuksiasi

Maatalousyrittäjänä voit ilmoittaa pellon ja metsän pinta-alamuutoksista ja tehdä MYEL-työtulon muutoshakemuksen. Apurahansaajana voit tehdä sähköisen vakuutushakemuksen.

Voit myös hakea Mela-sairauspäivärahaa sähköisesti ja tehdä sähköisen vanhuuseläkehakemuksen. Lisäksi voit tulostaa muita hakemuslomakkeita ja lähettää ne postitse Melaan. Näet myös, missä vaiheessa hakemuksesi käsittely on.

suomi