Muut vakuutusmaksut

MYEL-maksun kanssa peritään myös lakisääteisen työajan MATA-vakuutuksen maksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu. MATA-vakuutuksen maksu vuonna 2017 on 1,60 euroa + 0,075 prosenttia MYEL-työtulosta. Apurahansaaja voi vähentää MATA-vakuutuksen maksun verotuksessaan. Ryhmähenkivakuutusmaksua ei peritä vuonna 2017.

 

Vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen maksu suoritetaan erillisellä laskulla.

Päivitetty 05.01.2017