Muut vakuutusmaksut

MYEL-maksun kanssa peritään myös lakisääteisen työajan MATA-vakuutuksen maksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu.

 

MATA-vakuutuksen maksu vuonna 2019 on 1,60 euroa + 0,075 prosenttia MYEL-työtulosta. Apurahansaaja voi vähentää MATA-vakuutuksen maksun verotuksessaan. Ryhmähenkivakuutusmaksua ei peritä vuonna 2019.

 

Vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen maksu suoritetaan erillisellä laskulla.

Päivitetty 27.12.2018